این حسین کیست ...

  تـــا هــســت جــهـــان شــور مـــحــــرم بـــاقــیــســت...                                             ایــن جــلــوه ی جــان در هــمــه عــالـــم بــاقــیــســت...      + آقا ....    ادامه مطلب
/ 1 نظر / 95 بازدید

زندگی باید کرد...

  در پشت چارچرخه فرسوده ای کسی خطی نوشته بود:  "من گشته ام نبود !                            تو دیگر نگرد                                               نیست!"... گر خسته ای بمان و ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 78 بازدید
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
9 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
6 پست
قرآن
2 پست
خداوند
1 پست
ختم_قرآن
1 پست
میلاد
2 پست
مشهد
1 پست
آموزش
1 پست
اخلاق
1 پست
خدا
3 پست
دانشگاه
2 پست
یادگاری
2 پست
شیمی_88
1 پست
عاشق
1 پست
بابایی
1 پست
تبلیغات
1 پست
کار
1 پست
خاطرات
1 پست
نماز
1 پست
بی_حسی
1 پست
دلتنگی
2 پست
تو
1 پست
دلانه
2 پست
وزیر
1 پست
کتاب
1 پست
انقلاب
1 پست
تبریک
2 پست
ایمان
1 پست
تحجر
1 پست
زمزمه
1 پست
شب_قدر
1 پست
مردم
1 پست
روزه
1 پست
مسئولین
1 پست
خلاقیت
1 پست
سرگرمی
1 پست
شیطان
1 پست
آدم
1 پست
انسانیت
1 پست
دانشجو
1 پست
شیمی
1 پست
گذر_زمان
1 پست
مدرسه
1 پست
کلاس
1 پست
اون_روزا
1 پست
خط_خطی
1 پست
جوونی
1 پست
دعا
1 پست
ماه_خدا
1 پست
صبر
1 پست
فرهنگ
1 پست
دانشکده
1 پست
عجق!!
1 پست
دوستی
1 پست
دل
1 پست
اعتراف
1 پست
همراه
1 پست
تغییر
1 پست
تصمیم
1 پست
عهد
1 پست
دل_نوشته
9 پست
بازگشت
1 پست
پوشش
1 پست
تورم
1 پست
سائل
1 پست
آقا
2 پست
عصبانیت
1 پست
نوروز
2 پست
ایران
1 پست
بدون_شرح
1 پست
نداره
1 پست