این حسین کیست ...

 

تـــا هــســت جــهـــان شــور مـــحــــرم بـــاقــیــســت...

 

                                          ایــن جــلــوه ی جــان در هــمــه عــالـــم بــاقــیــســت...

 

 

 + آقا .... 

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
brave

زینب جان شرمنده ایم که بهای حسینی شدم ما بی حسین شدن تو بود وشرمنده تر آن که تو بی حسین شدی و ما حسینی نشدیم.......